აჩვენებს %d შედეგს

Show sidebar
დახურვა

იმერსიული ზეთი

0.00
იმერსიული ზეთი არტიკლი: 14005304 აღწერა: იგი გამოიყენება, როგორც აუცილებელი დამხმარე რეაგენტი ბიოლოგიური პრეპარატების სინათლის მიკროსკოპიაში 40-ზე მეტი ობიექტური გადიდებით. ობიექტსა