გვერდითა პანელის ჩვენება

ავტოკლავირებადი ბოთლები (15)

ბურთულიანი მაცივარი (4)

ბუტირომეტრები (2)

გამყოფი ძაბრი (9)

ექსეკატორი (2)

კოლბები (10)

მენზურა (5)

პიპეტები (14)

ცილინდრი ლაბორატორიული (8)

ძაბრი ლაბორატორიული (6)

წვეთ დამჭერი (4)