ერთი შედეგის ჩვენება

გვერდითა პანელის ჩვენება
ჩვენება 9 24 36
12005801
დახურვა

მაიგრუნვალდის ფიქსატორი

0.00
მაიგრუნვალდის ფიქსატორი.  საღებავი – ფიქსატორი ეოზინი მეთილენ ლურჯი არტიკლი: 12005801 ლეიშმანის სტაბილიზირებული ხსნარი უზრუნველყოფს სისხლის პროდუქტების ფიქსაციას და წინასწარ შეღებვას.