Show sidebar
დახურვა

მენზურა 100 მლ

0.00
მენზურა, შუშის 100 მლ. აღწერა Გამყიდვის კოდი……………………..10001501 მოცულობა ………………………………..100 მლ დასაშვები შეცდომა …………………. ± 5,0 მლ გაყოფის ღირებულება ……………… 10
დახურვა

მენზურა 1000 მლ.

0.00
მენზურა 1000 მლ. აღწერა გაყიდვის კოდი………………………… 10001502 მოცულობა……………………………….. 1000 მლ დასაშვები ცდომილება …………………. ± 25,0 მლ დაყოფის ღირებულება ………………. 50
დახურვა

მენზურა 250 მლ.

0.00
დასახელება: მენზურა  ლაბორატორიული, შუშის 250 მლ. აღწერა გაყიდვის კოდი……………………… 10001503 მოცულობა ……………………………. 250 მლ დასაშვები შეცდომა ………………. ± 5,0 მლ
დახურვა

მენზურა 50 მლ

0.00
მენზურა 50 მლ TU 9464-013-52876351 აღწერა Გაყიდვის კოდი…………………  10001504 მოცულობა ………………………….. 50 მლ დასაშვები შეცდომა ………………± 2,5 მლ გაყოფის ღირებულება
დახურვა

მენზურა 500 მლ

0.00
აღწერა გაყიდვის კოდი……………………….. 10001505 მოცულობა……………………………… 500 მლ დასაშვები ცდომილება ………….. ± 12,5 მლ დაყოფის ღირებულება …………….25 მლ სიმაღლე ………………………………… 150