Show sidebar
დახურვა

ერთხაზიანი პიპეტი (მორის) 2-2-1

0.00
მორის ერთხაზიანი პიპეტი 2-2-1 აღწერა გაყიდვის კოდი …………….. 10001801 მოცულობა……………………. 1.0 მლ დასაშვები შეცდომის დიაპაზონი ……… ± 0,015 მლ შექმნილია
დახურვა

მორის ერთხაზიანი პიპეტი 2-2-10

0.00
მორის ერთხაზიანი პიპეტი 2-2-10 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………. 10001802 მოცულობა…………………………10.0 მლ დასაშვები ცდომილება ……….. ± 0,04 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული მოცულობის
დახურვა

მორის პიპეტი 2-2-10

0.00
მორის ერთხაზიანი პიპეტი 2-2-10 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………….. 10001803 მოცულობა……………………………. 10,77 მლ დასაშვები ცდომილება …………… ± 0,04 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული
დახურვა

მორის პიპეტი 2-2-20

0.00
მორის ერთხაზიანი პიპეტი 2-2-20 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………….. 10001806 მოცულობა……………………………. 20,0 მლ დასაშვები ცდომილება …………. ± 0,06 მლ. შექმნილია სითხის გარკვეული
დახურვა

პიპეტი (მორის) 2-2-25

0.00
პიპეტი (მორის) 2-2-25 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………. 10001807 მოცულობა………………………… 25,0 მლ დასაშვები შეცდომა …………… ± 0,06 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული მოცულობის
დახურვა

პიპეტი (მორის) 2-2-5 ერთხაზიანი

0.00
მორის პიპეტი ერთხაზიანი  2-2-5 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………. 10001808 მოცულობა………………………… 5.0 მლ დასაშვები ცდომილება ……… ± 0,03 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული
დახურვა

პიპეტი მორის 2-2-2

0.00
პიპეტი მორის, ერთხაზიანი   2-2-2 აღწერა გაყიდვის კოდი………………….10001805 მოცულობა…………………………. 2,0 მლ. დასაშვები შეცდომა …………….. ± 0,02 მლ. შექმნილია სითხის გარკვეული მოცულობის
დახურვა

პიპეტი მორის 2-2-50

0.00
პიპეტი მორის 2-2-50 აღწერა გაყიდვის კოდი……………………..10001809 მოცულობა…………………………….50,0 მლ დასაშვები შეცდომა ……………. ± 0,1 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული მოცულობის გასაზომად. პროდუქტები
დახურვა

პიპეტი მორის 2-2-50

0.00
პიპეტი მორის 2-2-50 აღწერა გაყიდვის კოდი……………. 10001809  / 8689849517218 მოცულობა…………………….50,0 მლ დასაშვები ცდომილება ……….± 0,1 მლ შექმნილია სითხის გარკვეული მოცულობის