Show sidebar
დახურვა

წვეთ დამჭერი KO-100

0.00
წვეთ დამჭერი KO-60 აღწერა გაყიდვის კოდი…………………………….. 12007507 მილის დახრილობის კუთხე …………..100 შექმნილია მდუღარე სითხის ორთქლით გადატანილი წვეთების დასაჭერად, აგრეთვე წყლის
დახურვა

წვეთ დამჭერი KO-14 / 23-60

0.00
წვეთ დამჭერი KO-14 / 23-60 აღწერა გაყიდვის კოდი ……………….. 12007505 მილის დახრის კუთხე ……… 60 კონუსის აღნიშვნა ……………. 14/23 შექმნილია
დახურვა

წვეთ დამჭერი KO-60

0.00
წვეთ დამჭერი. აღწერა გაყიდვის კოდი……………………. 12007508 მილის დახრის კუთხე ………….. 60 შექმნილია მდუღარე სითხის ორთქლით გადატანილი წვეთების დასაჭერად, აგრეთვე წყლის
დახურვა

წვეთ დამჭერი КО-14/23-100

0.00
წვეთ დამჭერი КО-14/23-100 აღწერა გაყიდვის კოდი………………… 12007506 მილის დახრის კუთხე ……… 100 კონუსის აღნიშვნა ……………. 14/23 შექმნილია მდუღარე სითხის ორთქლით